Oppdrag

Prosjekt «BLÅKLOKKER» 2017

Dette  prosjektet er gjennomført på oppdrag fra Stiftelsen Frida Hansens hus på Hillevåg i Stavanger i sammarbeid med Nasjonal museet avdeling for kunst, arkitektur og design. Etter spesialfoto av en av Frida Hansens  original -utkast i akvarell (gouache) ,målestokk 1:10, laget jeg en kartong som hadde omtrentlig original størrelse. På en av hennes vever som står i museumsrommet hennes på Frida Hansens hus, ble denne brukt til å veve et lite eksempel på hennes transparent-teknikk. Spesielt for henne var også at hun brukte fargelagt (malt)  vevkartong. FH brukte naturfarger garn. Det hadde jeg ikke mulighet til. Originalen hadde tre ringer, men det var det ikke plass til her.

Transparenten har tittelen « Blåklokker » og  Veven er det mulig å se på Frida Hansens hus .