Øvelse

Tegning. Trykk her.
Credo ardente

Lyset fra det hinsidige